Tiêu Điểm
12/12/2017

Chi đoàn Trung tâm BTDN và TVL cho người Tàn tật “Thắp sáng ước mơ – Tuyên dương học viên học tập tốt năm học 2013-2014

THẮP SÁNG ƯỚC MƠ – LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC VIÊN

ĐẠT THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT NĂM HỌC 2013 – 2014

Nhằm khuyến khích, động viên các học viên tại Trung tâm tiếp tục đạt được những thành tích cao trong học tập và lao động, ngày 10/7/2014, Chi đoàn Trung tâm Bảo trợ – Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM đã tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ – Lễ tuyên dương học viên đạt thành tích học tập tốt năm học 2013-2014” cho 157 em học viên các lớp Bổ túc văn hóa, các lớp nghề và các em đang làm việc tại xưởng lao động hòa nhập ESAT với tổng kinh phí gần 11.000.000 đồng.